Користувача угода

1. Загальні положення

1.1. Справжнє Угода (далі - Угода) відноситься до веб-додатку Інтернет-ресурсу «iotans», розташованому за адресою devices.iotans.by, і до всіх відповідних сайтах, пов’язаних з веб-додатком iotans.by.
1.2. Веб-додаток Інтернет-ресурсу «iotans» (далі - Додаток) є власністю ТОВ «БелЦЕННЕР-ТЕХ».
1.3. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією додатки Інтернет-ресурсу «iotans» (далі - Адміністрація) і Користувачем даного Додатка.
1.4. Адміністрація залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.
1.5. Продовження використання Додатка Користувачем означає прийняття Угоди і змін, внесених до цієї Угоди.
1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін в ньому.

2. Визначення термінів

2.1. Перераховані нижче терміни мають для цілей цієї Угоди в такому значенні:
2.1.1 «iotans» - Інтернет-ресурс, розташований на доменному імені iotans.io, iotans.by, iotans.ru, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу і супутніх йому сервісів.
2.1.2. Інтернет-ресурс - додаток, що надає доступ Користувачам до послуг ресурсу.
2.1.3. Адміністрація - уповноважені співробітники, які діють від імені ТОВ «БелЦЕННЕР-ТЕХ».
2.1.4. Користувач додатки Інтернет-ресурсу (далі - Користувач) - особа, яка має доступ до Додатка, за допомогою мережі Інтернет і використовує Додаток.
2.1.5. Зміст веб-додатки Інтернет-ресурсу (далі - зміст) - охоронювані результати інтелектуальної діяльності, що містяться в веб-додатку Інтернет-ресурсу.

3. Предмет угоди

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві Інтернет-ресурсу доступу до послуги, що надаються.
3.1.1. Інтернет-ресурс надає Користувачеві наступні види послуг (сервісів):

  • доступ до електронного контенту з правом перегляду та скачування контенту;
  • доступ до засобів пошуку та навігації Інтернет-ресурсу;
  • доступ до інформації про послуги, що надаються.

3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонують) на даний момент послуги (сервіси) Інтернет-ресурсу, а також будь-які їх подальші модифікації і з’являються в подальшому додаткові послуги (сервіси) Інтернет-ресурсу.
3.2. Доступ до Інтернет-ресурсу надається на договірній основі.
3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Додатка Користувач вважається приєдналася до цієї Угоди.
3.4. Використання матеріалів і сервісів Додатки регулюється нормами чинного законодавства Республіки Білорусь.

4. Права і обов’язки сторін

4.1. Адміністрація має право:
4.1.2. Обмежити права Користувача використання Додатка відповідно до договору між Адміністрацією та Користувачем.
4.1.3. Обмежити доступ до Додатка в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.
4.1.4. Змінювати розмір оплати, що стягується за надання доступу до використання Додатка.

4.2. Користувач має право:
4.2.1. Отримати доступ до використання Додатка.
4.2.2. Користуватися всіма наявними в Додатку послугами.
4.2.3. Задавати будь-які питання, які стосуються послуг, що надаються Інтернет-ресурсу.
4.2.4. Користуватися Додатком виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою і не заборонених законодавством Республіки Білорусь.

4.3. Користувач зобов’язується:
4.3.1. Надавати на запит Адміністрації додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються даного Додатка.
4.3.2. Дотримуватися майнові і немайнові права авторів та інших правовласників при використанні Додатки.
4.3.3. Не вживати дій, які можуть розглядатися як порушують нормальну роботу Додатки.
4.3.4. Чи не поширювати з використанням Програми будь-яку конфіденційну і охороняється законодавством Республіки Білорусь інформацію про фізичних або юридичних осіб.
4.3.5. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність охороняється законодавством Республіки Білорусь інформації.
4.3.6. Не застосовувати препарат Додаток для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації.
4.3.7. Не застосовувати препарат сервіси веб-додатки Інтернет-ресурсу з метою:

  • завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості і (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади;
  • спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території Республіки Білорусь;
  • порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі;
  • обмеження прав меншин;
  • уявлення себе за іншу людину або представника організації і (або) співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників даного Інтернет-ресурсу;
  • введення в оману щодо послуг, що надаються Додатком;
  • некоректного порівняння послуг, а також формування негативного ставлення до осіб, (не) користуються певними послугами, або засудження таких осіб.

4.4. Користувачу забороняється:
4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Додатки;
4.4.2. Передавати дані для входу в Додаток третім особам;
4.4.3. Порушувати належне функціонування Програми;
4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій Додатки, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до даного Додатку, а також до будь-яких послуг, що пропонуються в Додатку;
4.4.5. Порушувати систему безпеки або аутентифікації в Додатку або в будь-якій мережі;
4.4.6. Використовувати Додаток і його Зміст будь-якою метою, заборонених законодавством Республіки Білорусь, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права інтернет-ресурсу або інших осіб.

5. Використання веб-додатки інтернет-ресурсу

5.1. Додаток і Зміст, що входить до складу Програми, належить і управляється Адміністрацією.
5.3. Зміст Додатки захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.
5.4. При використанні сервісів веб-додатки, потрібне створення облікового запису Користувача.
5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.
5.6. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля або будь-якому іншому порушенні системи безпеки.
5.7. Ця Угода поширює свою дії на всі додаткові положення та умови про надання послуг, що надаються в Додатку.
5.8. Інформація, яка розміщується в Додатку не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.
5.9. Політика конфіденційності цієї Угоди регулює у відповідній частині і поширюють свою дію на використання Користувачем.
5.10. Політика конфіденційності цієї Угоди може підлягати оновленню. Зміни вступають в силу з моменту їх опублікування в Додатку.

6. Відповідальність

6.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією не відшкодовуються.
6.2. Адміністрація не несе відповідальності за:
6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.
6.2.2. Належне функціонування Програми, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов’язань по забезпеченню користувачів такими засобами.
6.3. Користувач самостійно несе відповідальність за інтерпретацію і використання контенту (інформації), розміщеного в Додатку.

7. Порушення умов угоди користувача

7.1. Адміністрація має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Додатка інформацію, якщо розкриття необхідно в зв’язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Додатка або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися в права Адміністрації або в права інших користувачів.
7.2. Адміністрація має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав або безпеки назву організації, користувачів.
7.3. Адміністрація має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство Республіки Білорусь вимагає або дозволяє таке розкриття.
7.4. Адміністрація має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ до Додатка, якщо Користувач порушив цю Угоду або містяться в інших документах умови користування Додатком, а також у разі припинення дії Програми або через технічні неполадки або проблеми.
7.5. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Додатка в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Додатком.

8. Вирішення спорів

8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї Угоди обов’язковою умовою до звернення в суд є пред’явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством Республіки Білорусь.
8.4. Будь позов щодо умов використання Додатка повинен бути пред’явлений протягом терміну після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на які охороняються відповідно до законодавства матеріали Додатки. При порушенні умов даного пункту будь-який позов або підстави для позову погашаються позовною давністю.